Ik heb ruime ervaring in de engineering van warehouseconcepten. Hieronder volgt een aantal succesvol afgeronde engineeringstrajecten.

Supplier Logistics

Met het concept Supplier Logistics ​richt ik me op de begeleiding en ondersteuning van productie- en assemblagebedrijven in het stroomlijnen van hun grondstoffen- en halffabrikatenstroom. Doelstellingen in deze projecten zijn veelal voorraadreductie, doorlooptijdverkorting en het verlagen van vaste kosten. In deze projecten neem ik zowel mijn opdrachtgever als haar toeleveranciers mee in het verandertraject.

In de traditionele goederenstroom voorafgaand aan het productieproces zien we vaak veel transportbewegingen, geen tot weinig standaardverpakkingen en hoge buffervoorraden. Daarnaast is veel afstemming benodigd tussen inkoop, productie en leveranciers. We zien een hoge kans op manco’s en constateren hoge verborgen kosten in de keten.

Om uw binnenkomende goederenstroom te optimaliseren, voer ik een aantal stappen uit. Zo wordt de warehousefunctie los van uw productielocatie gekoppeld en zorgen we voor een consignatiemagazijn, de ‘supplier-hub’. We transformeren vervolgens gezamenlijk het voedingsmechanisme van push naar pull. We zorgen voor standaardhoeveelheden en -verpakkingen. In de supplier-hub worden (eventueel) kwaliteitscontroles, opslag, voorraadbewaking en orderpicking gerealiseerd.

Met het Supplier Logistics concept realiseert u flexibiliteit in kosten over de gehele keten, kunt u zich blijven focussen op uw core-business en bewerkstelligen we besparingen. Besparingen in proceskosten, voorraad, vloeroppervlak, doorlooptijd, besturingsbelasting, werkkapitaal, handlingskosten en administratieve belasting.

Gereed Product

Ik kan de warehousing van uw gereed product direct na uw productie- of inkoopproces onderbrengen bij de meest geschikte logistiek dienstverlener. Het complete uitbestedingsproces kan ik op projectbasis van A tot Z voor u verzorgen. Ik start samen met u aan de selectie van de logistiek dienstverlener. Vervolgens maken wij samen met de dienstverlener een blauwdruk van de gewenste situatie met betrekking tot de orderstromen. Op basis van het ontwerp dat voorligt, voer ik desgewenst ook de tariefsonderhandeling met de logistiek dienstverlener uit.

Aan een dergelijk uitbestedingsproject zitten veel risico’s en moeten veel beslissingen worden genomen voordat uw eerste order daadwerkelijk via een extern warehouse verlopen. Ik ken de organisatorische uitdagingen en de risico’s op IT-gebied. Alleen al de informatiestromen en de koppeling van systemen vraagt veel van uw mensen. Het is belangrijk de sleutelfiguren binnen uw organisatie en de logistiek dienstverlener bij elkaar te brengen. Samen met deze spelers zorg ik voor een soepele implementatie en bewaak ik de deadlines van het project.

Webshop Logistiek

Als u zich liever bezighoudt met het online verkopen van uw goederen en het optimaliseren van uw webshop, kunt u ervoor kiezen om de afhandeling van uw webshop-orders bij een gespecialiseerde logistiek dienstverlener (e-fulfilment partij) onder te brengen. Ik ondersteun u graag bij het gehele uitbestedingsproject en zorg ervoor dat u uw logistieke proces kunt onderbrengen bij meest innovatieve partij.

Ik zorg voor de selectie van de juiste logistiek dienstverlener. Samen met u en de geselecteerde logistiek dienstverlener maak ik een conceptueel ontwerp van de gewenste orderstroom. Niet alleen op IT-gebied, maar op op logistiek vlak. Denk hierbij aan afspraken over cut-off tijden en servicelevels, maar ook de selectie van de meest geschikte pakketvervoerder of bezorg/montagepartij.