2S2C heeft ruime ervaring in de engineering van warehouseconcepten. Hieronder volgt een aantal succesvol afgeronde engineeringstrajecten.

Supplier Logistics

Met het concept Supplier Logistics ​richt 2S2C zich op de begeleiding en ondersteuning van productie- en assemblagebedrijven in het stroomlijnen van hun grondstoffen- en halffabrikatenstroom. Doelstellingen in deze projecten zijn veelal voorraadreductie, doorlooptijdverkorting en het verlagen van vaste kosten. In deze projecten nemen we zowel onze opdrachtgever als haar toeleveranciers mee in het verandertraject.

In de traditionele goederenstroom voorafgaand aan het productieproces zien we vaak veel transportbewegingen, geen tot weinig standaardverpakkingen en hoge buffervoorraden. Daarnaast is veel afstemming benodigd tussen inkoop, productie en leveranciers. We zien een hoge kans op manco’s en constateren hoge verborgen kosten in de keten.

Om uw binnenkomende goederenstroom te optimaliseren, voert 2S2C een aantal stappen uit. Zo koppelen we de warehousefunctie los van uw productielocatie en zorgen voor een consignatiemagazijn. We noemen dit de ‘supplier-hub’. We transformeren vervolgens het voedingsmechanisme van push naar pull. We zorgen voor standaardhoeveelheden en -verpakkingen. In de supplier-hub worden (eventueel) kwaliteitscontroles, opslag, voorraadbewaking en orderpicking gerealiseerd.

Met het Supplier Logistics concept realiseert 2S2C flexibiliteit in kosten over de gehele keten, kunt u zich blijven focussen op uw core-business en bewerkstelligen we besparingen. Besparingen in proceskosten, voorraad, vloeroppervlak, doorlooptijd, besturingsbelasting, werkkapitaal, handlingskosten en administratieve belasting.

Gereed Product

2S2C kan de warehousing van uw gereed product direct na uw productie- of inkoopproces onderbrengen bij de meest geschikte logistiek dienstverlener. Het complete uitbestedingsproces kunnen we op projectbasis van A tot Z voor u verzorgen. We beginnen samen met u aan de selectie van de logistiek dienstverlener. Vervolgens maken wij samen met u en de dienstverlener een blauwdruk van de gewenste situatie met betrekking tot de orderstromen. Op basis van het ontwerp dat voorligt, voert 2S2C desgewenst ook de tariefsonderhandeling met de logistiek dienstverlener uit.

Aan een dergelijk uitbestedingsproject zitten veel risico’s en moeten veel beslissingen worden genomen voordat uw eerste order daadwerkelijk via een extern warehouse verlopen. Door onze ervaring kennen we de organisatorische uitdagingen en de risico’s op IT-gebied. Alleen al de informatiestromen en de koppeling van systemen vraagt veel van uw mensen. 2S2C weet als geen ander welke sleutelfiguren binnen uw organisatie en de logistiek dienstverlener bij elkaar moeten worden gebracht. Samen met deze spelers zorgen wij voor een soepele implementatie en bewaken we de deadlines van het project.

Webshop Logistiek

Als u zich liever bezighoudt met het online verkopen van uw goederen en het optimaliseren van uw webshop, kunt u ervoor kiezen om de afhandeling van uw webshop-orders bij een gespecialiseerde logistiek dienstverlener (e-fulfilment partij) onder te brengen. 2S2C ondersteunt u graag bij het gehele uitbestedingsproject en zorgen ervoor dat u uw logistieke proces kunt onderbrengen bij meest innovatieve partij.

2S2C zorgt voor de selectie van de juiste logistiek dienstverlener. Samen met u en de geselecteerde logistiek dienstverlener zorgen wij voor een conceptueel ontwerp van de gewenste orderstroom. Niet alleen op IT-gebied, maar op op logistiek vlak. Denk hierbij aan afspraken over cut-off tijden en servicelevels, maar ook de selectie van de meest geschikte pakketvervoerder. Door onze effectieve aanpak garanderen wij een efficiënte orderafhandeling, een soepel bestelproces en een sluitend voorraadbeheerssysteem.